PRAVILA O PRIVATNOSTI

Opći uvjeti i zaštita osobnih podataka

Zaštita Vaše privatnosti nam je važna te stoga želimo da Vam ove informacije pomognu razumjeti koje osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo i koja su Vaša prava te kako ih možete ostvariti.

Opći uvjeti mrežne stranice www.supernova.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot/ZZP), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1/ZZOP) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1/ZEK).

Podatci o tvrtki

Supernova marketing d.o.o.
Šmartinska cesta 53, Ljubljana, 1000 Ljubljana
Porezni broj SI: 21571325
Telefonski broj (info točka Supernova Rudnik): 08 200 80 00
e-mail: info@supernova.si

Promjena uvjeta korištenja

Supernova Marketing d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave na gore spomenutoj mrežnoj stranici.

Ograničenje odgovornosti

Iz tehničkih ili drugih razloga, tvrtka Supernova Marketing d.o.o. zadržava pravo ograničiti ili potpuno zaustaviti pristup mrežnoj stranici na određeno ili neodređeno vrijeme, ili na drugi način ograničiti ili zaustaviti rad mrežne stranice. Niti tvrtka Supernova Marketing d.o.o., niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi mrežne stranice ni u kojem slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz postojanja, pristupa, upotrebe i/ili nemogućnosti upotrebe ove mrežne stranice i/ili informacija na ovoj mrežnoj stranici povezanih s njom, ili za bilo kakve pogreške ili propuste u njezinom sadržaju.

Sadržaj mrežne stranice

Održavanjem sadržaja mrežne stranice, tvrtka Supernova Marketing d.o.o. težit će ispravnosti i ažurnosti podataka objavljenih na mrežnoj stranici, ali ne jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu ispravnost i ažurnost. Svi korisnici koriste sav sadržaj objavljen na ovoj mrežnoj stranici na vlastitu odgovornost. Supernova Marketing d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja ove mrežne stranice u bilo koje vrijeme, na bilo koji način, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.

Dužnosti korisnika

Pri upotrebi mrežne stranice www.supernova.hr korisnik je prvenstveno dužan:
Pri upotrebi mrežne stranice www.supernova.hr korisnik je prvenstveno dužan:pridržavati se svih važećih propisa koji uređuju upotrebu ove mrežne stranice,koristiti mrežnu stranicu na način koji ne uzrokuje štetu ili bilo kakve druge neugodnosti (preopterećenje, sprečavanje pristupa, prijenos virusa itd.) na mrežnoj stranici, programskoj podršci i sklopovlju tvrtki Supernova Marketing d.o.o., kao i ostalim korisnicima mrežne stranice i trećim osobama,suzdržati se od praksi koje promiču rasnu, političku i vjersku netrpeljivost, diskriminaciju na osnovi etničke pripadnosti ili seksualne orijentacije,ne koristiti govor mržnje, prijetnje, ponižavajući, opscen način izražavanja,koristiti mrežnu stranicu za vlastite svrhe, u kojem je slučaju zabranjeno svako umnožavanje, preinaka, prijenos, prodaja, objava sadržaja na koje prava imaju treće osobe ili bilo koje drugo kršenje tuđih prava,poštivati zaštitu osobnih podataka drugih korisnika.

Supernova Marketing d.o.o. zadržava pravo, u slučaju nepoštivanja gornjih odredbi ili bilo kakvih drugih kršenja, koristiti sva dostupna pravna sredstva za uklanjanje posljedica što je prije moguće. Upozorava se korisnika da u slučaju opravdane sumnje na zlouporabu ili mogućnost zlouporabe, korisniku može biti ograničen ili potpuno uskraćen pristup mrežnoj stranici, odbijena dodjela korisničkog imena i/ili potražena naknada štete i troškova.

Zaštita osobnih podataka

Supernova Marketing d.o.o., obvezuje se zaštititi podatke pravnih osoba i osobne podatke fizičkih osoba koji su nam pruženi. Ugovorni podizvođači, koji djeluju kao obrađivači podataka za tvrtku Supernova Marketing d.o.o., tome su podjednako predani. Kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, održali točnost osobnih podataka i osigurali njihovu ispravnost uporabe, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za zaštitu osobnih podataka utvrđene u Pravilima o zaštiti osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje, pohrana, svrha i izvoz osobnih podataka

1. Prijava na e-novosti   

Za prijavu na primanje e-novosti, tvrtka Supernova Marketing d.o.o. prikuplja sljedeće podatke: adresa e-pošte, ime i prezime. Obrađivač podataka prikuplja osobne podatke isključivo dobrovoljnim prijenosom osobnih podataka prilikom pretplate na e-novosti.

Unosom adrese e-pošte pretplaćujete se na e-novosti putem kojih će Vas tvrtka Supernova Marketing d.o.o. informirati o novitetima u ponudi, popustima, akcijskim i posebnim pogodnostima, aktivnostima u trgovačkim centrima i aktualnim nagradnim igrama.

Nakon unosa adrese e-pošte za primanje e-novosti, primit ćete poruku potvrde na navedenu adresu – potvrdom i aktivacijom pristanka bit ćete pretplaćeni na e-novosti tvrtke Supernova Marketing d.o.o. do otkazivanja. Vaši podatci čuvat će se do Vašeg otkazivanja pretplate.
Osobni podatci koristit će se samo u svrhu ili svrhe za koje je korisnik dao svoj pristanak, a pristup njima s korisničkim imenom i lozinkom imaju samo ovlaštene osobe (ugovorni obrađivači podataka) upravitelja (Supernova Marketing d.o.o.), koje su dužne pažljivo postupati s osobnim podatcima u skladu s primjenjivim europskim zakonodavstvom.

Osobni podatci za prijavu na e-novosti koristit će se samo u svrhu ili svrhe za koje je korisnik dao svoju suglasnost. Supernova Marketing d.o.o. ni u kojem slučaju neće prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prosljeđivati korisničke podatke neovlaštenim trećim stranama bez Vašeg pristanka.

Supernova Marketing d.o.o. šalje e-novosti putem mrežne aplikacije GDPR manager koja osigurava potpunu anonimizaciju osobnih podataka primatelja e-novosti, a u skladu s načelom minimizacije omogućuje pristup osobnim podatcima samo ovlaštenim osobama i samo na osnovi zahtjeva za ispravkom, pristupom, ograničenjem, prigovorom, prijenosom ili brisanjem osobnih podataka.

Mrežna aplikacija GDPR manager osigurava potpunu sljedivost ovlaštenih korisnika aplikacije (s lozinkom i korisničkim imenom zaštićen je pristup aplikaciji) te automatski bilježi pristup ovlaštenih korisnika aplikaciji i njihovu aktivnost u aplikaciji.

Pošiljatelj e-novosti i obrađivač Vaših osobnih podataka za tvrtku Supernova Marketing d.o.o. je: Graml d.o.o., Petrovaradinska ulica 1b, 10 000 Zagreb.

2. Sudjelovanje u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnim igrama, tvrtka Supernova Marketing d.o.o. prikuplja sljedeće podatke: adresa e-pošte, ime i prezime, poštanska adresa, kontakt telefon i po potrebi porezni broj. Obrađivači osobnih podataka obrađuju podatke isključivo dobrovoljnim prijenosom osobnih podataka prilikom prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri prijavljujete se unosom adrese e-pošte, putem koje će Vas tvrtka Supernova Marketing d.o.o. i ugovorni obrađivači podataka obavijestiti o tijeku nagradne igre, završetku, mogućem izvlačenju i primanju nagrade.

Nakon unosa adrese e-pošte za sudjelovanje u nagradnoj igri, dobit ćete poruku potvrde na navedenu adresu – potvrdom i aktiviranjem pristanka bit ćete registrirani za obavijesti u vezi s nagradnom igrom tvrtke Supernova Marketing d.o.o. Vaši podatci koje ste ustupili čuvat će se dok za njih postoji svrha ili do kraja nagradne igre.

Osobni podatci koristit će se samo u svrhu ili svrhe za koje je korisnik dao svoj pristanak, a s korisničkim imenom i lozinkom zaštićen pristup njima imaju isključivo ovlaštene osobe upravitelja osobnih podataka, koje su dužne brižno postupati s osobnim podatcima u skladu s važećim europskim zakonodavstvom.

Osobni podatci za sudjelovanje u nagradnoj igri koristit će se samo u svrhu za koju je korisnik dao svoj pristanak. Rezultati nagradne igre (ime i prezime sudionika) bit će objavljeni na mrežnoj stranici www.supernova.hr i na društvenim mrežama tvrtke Supernova Marketing d.o.o.. Korisničke podatke tvrtka Supernova Marketing d.o.o. ni u kojem slučaju neće prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prenositi neovlaštenim trećim stranama bez Vašeg pristanka.

3. Povlačenje pristanka i odjava od e-novosti

Pošaljite zahtjev za povlačenjem pristanka na supernova@graml.eu. Zahtjev za povlačenjem pristanka odobrit će se u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Korisnik se u bilo kojem trenutku može odjaviti od primanja mjesečnih e-novosti. To može učiniti slanjem pismenog zahtjeva za odjavom na adresu e-pošte supernova@graml.eu. ili klikom na gumb Otkaži pretplatu u e-novostima. Zahtjev za povlačenjem pristanka odobrit će se u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

4. Prava korisnika

Korisnik može u bilo koje vrijeme na supernova@graml.eu poslati odgovarajući zahtjev za pristupom osobnim podatcima koje prikuplja i obrađuje upravitelj te podnijeti zahtjev za ispravkom osobnih podataka, brisanjem osobnih podataka, ograničenjem obrade u odnosu na nositelja podataka, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ili uložiti zahtjev za prenosivošću osobnih podataka.

5. Vrsta zahtjeva                 

U slučaju kršenja njihovih prava pri prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka, mrežni se korisnici mogu u bilo kojem trenutku žaliti ovlašteniku za informacije, a također imaju pravo i na pravne lijekove i naknadu te odgovornost u slučaju neaktivnosti nadzornog tijela.

6. Fotografiranje i snimanje u trgovačkim centrima

Fotografiranje i snimanje u trgovačkim centrima Supernova provodi se u dvije svrhe; u slučaju dokumentiranja marketinških aktivnosti i provedbe tehničkog osiguranja. 

U trgovačkim centrima fotografiranje i video snimanje mogu se provoditi tijekom događanja i posebnih marketinških aktivnosti. O tome Vas obavještava i informira oznaka na ulazu u trgovački centar. Fotografije i videozapisi koriste se za promociju aktivnosti u trgovačkim centrima Supernova i čuvaju se do opoziva. Odabrane fotografije i videozapisi objavljuju se u internim medijima tvrtke Supernova Marketing d.o.o. (na mrežnoj stranici tvrtke Supernova, u časopisu SuperStyle, na društvenim mrežama tvrtke Supernova).

U trgovačkim centrima zakonski videonadzor provode ugovorni izvođači (popis izvođača dostupan je na zahtjev) projektnih tvrtki trgovačkih centara, koji se obvezuju raditi u skladu sa zakonima i propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka, osobito u skladu s primjenjivim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općom uredbom Europske unije o zaštiti podataka. O tome Vas obavještava i informira oznaka na ulazu u trgovački centar. Snimke će se čuvati najviše godinu dana, osim ako zbog sigurnosnog incidenta ili pravnog postupka nije potrebno dulje čuvanje. Čuva se samo snimka pojedinca, a ne i glas osobe.

Autorska prava

Sukladno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, tvrtka Supernova Marketing d.o.o. nositelj je materijalnih autorskih prava nad svim sadržajima objavljenima na mrežnoj stranici u najširem smislu (tekstovi, slike, fotografije, skice, nacrti, audiovizualne snimke). Bez pismenog dopuštenja tvrtke Supernova Marketing d.o.o. zabranjeno je svako kopiranje, umnožavanje, ponovno objavljivanje ili druga distribucija sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaj objavljen na mrežnoj stranici može se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju zadržati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima. Supernova Marketing d.o.o. ima pravo koristiti robne marke i oznake usluga koje se pojavljuju na ovim mrežnim stranicama.

Google Analytics

Mrežna stranica koristi Google Analytics, alat za mrežnu analitiku tvrtke Google Inc. IP adrese korisnika s proširenjem „anonimiziraj IP“ obrađuju se samo u anonimiziranom obliku. Dakle, podatci se ne mogu povezati s pojedincem. Primjer upotrebljenih kolačića: _ga, __utma, __utmb, __ utmc, __utmz i __utmv. 

Da biste izričito onemogućili Google Analytics u budućnosti, kliknite na sljedeću poveznicu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Politika prikupljanja kolačića

Naša mrežna stranica koristi kolačiće. Kolačiće koristimo za personalizaciju sadržaja i reklama, pružanje funkcija putem društvenih mreža i analizu pristupa našim mrežnim stranicama.

Osim toga, pružamo informacije o posjetima našoj mrežnoj stranici našim partnerima za društvene medije, marketing i analitiku.

Naši partneri mogu povezati ove podatke s drugim podatcima koje nam pružate ili podatcima koji su prikupljeni kao dio Vašeg korištenja ovih usluga. 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mrežne stranice koriste za učinkovitije funkcioniranje mrežnih stranica.

Po zakonu možemo pohraniti kolačiće na Vaš uređaj ako je to potrebno za rad ove mrežne stranice. Za sve ostale vrste kolačića potreban nam je Vaš pristanak. Na ovoj se stranici koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našoj mrežnoj stranici postavljaju naši partneri.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeća područja: www.supernova.hr

Završne odredbe

Svi pravni sporovi koji proizlaze iz upotrebe mrežne stranice uređeni su isključivo slovenskim materijalnim pravom. Rješavanje svih sporova koji izravno ili neizravno proizlaze iz upotrebe mrežne stranice u materijalnoj je nadležnosti suda u Ljubljani, ukoliko je to u skladu sa zakonom. Ako su pojedine odredbe uvjeta korištenja nevaljane ili takve postanu, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi.